پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
  معرفی سازمان های مردم نهاد

سازمانهای مردم نهاد مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت 

  نام سازمان مردم نهاد مدیرعامل ـ نماینده شماره تماس شماره فکس سایت
1 انجمن ام – اس استان  علی هاشمی 9143142474 36685943  
2 انجمن حمایت از بیماران تالاسمی تبریز ناصر پیلتن 9144107442 36589993 www.Tbtalasemi.ir
3 انجمن حمایت از بیماران خاص و کلیوی جلفا میرحسن قضاتی 9149933201 4142049505 www.jolfakidney.com
4 انجمن حمایت از بیماران دیابتی جلفا راحل برهانی 9141933698 ــ  
5 انجمن حمایت از بیماران سرطان پستان استان عالیه وطندوست 9144140411 35574347 www.tabrizbc.com
6 انجمن حمایت از بیماران کبدی استان کبری سیدحبشی 9144180448 4136561714  
7 انجمن حمایت از بیماران کلیوی میانه منوچهر محمودی 9141241583 52242969  
8 انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مراغه علی عاشق وطن 9141211152 ــ  
9 انجمن حمایت از پژوهش و درمان بیماران سرطانی تبریز سعید جلالی 35567818 35552458  
10 انجمن خیرین حمایت از بیماران نیازمند آذرشهر کاظم برنجی 9144120020 4134220024  
11 انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان هاشم قاسمی 9123271991 35259959  
12 انجمن دیابت استان هاشم هاشمی آذریان 9141164946 34444382  
13 انجمن طب کل نگر استان محمد زاهدنیا 9144053749 8 ـ 35575126 www.tebkolnegar.com
14 جامعه پیشگیری از ایدز  غلامرضا نورآبادی 9144117174 ــ www.aidscap.com
15 جمعیت خیریه دنياي مهربان  لطیف جعفرزاده 9143160602 36696123 www.Tabrizautismi.com
16 جمعیت خیریه قلبهای سبز  وحید حسنی 9141015523 35541483 www.greenhearts.ir
17 جمعیت خیریه نوبر تبریز آقای احد کاظم زاده 9141157525 35237946 www.nobar.org
18 خانه پزشک من شرق دکتر هوشنگ کاظمی 9141120856 ــ  
19 خانه قلب تبریز آقای مشارکش 9141164624 36565790  
20 دهكده سلامت ينگجه دکتر مجید ترابی 9141141634 34222670  
21 كانون انسان پاك ، زمين پاك رحیمه عزیززاده 9149113982 - www.phce.org
22 كانون هموفيلي استان اکرم طبقچی اهری 9148878828 33344010  
23 مجمع خیرین سلامت استان مجید پورناجی ایران 9141079361 33375275  
24 مجمع خیرین سلامت شبستر حسن آقاخانی پروین 9141145505 42428594  
25 مرکز اطلاع رسانی دیابت تبریز شکوفه اسلام پور 9144168009 -  
26 موسسه حمایت از بیماران کلیوی سید الشهداء بستان آباد سیدمحمد بابایی 9144311784 433330123  
27 موسسه حمایتی کاشت حلزون شنوایی بشارت جعفری 9143207787 -  
28 موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر تبريز فریده حقیقی 9143074426 35570035  
29 موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز تقوی 32353939 32333338  
30 موسسه خیریه نیکوکاری تبریز محمدباقر امامی 9143018507 35231124 www.nikriz.ir
31 موسسه مردمی ارتقاء سلامت جامعه علی جبارزاده 9144032004 -